Coping with everyday life hassles and the quality of life in the socially active older adults

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Health Psychology Report (ISSN: 2353-4184)
Współautorzy: Anna Gamrowska
Rok wydania: 2014
Tom: 2
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 123-131
Dostęp WWW: http://www.termedia.pl/Original-article-New-challenges-for-clinical-health-psychology-in-diagnosis-and-therapy-of-tinnitus,74,23114,1,1.html
DOI: 10.5114/hpr.2014.43919Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisława Steuden and Anna Gamrowska",
title = "Coping with everyday life hassles and the quality of life in the socially active older adults",
journal = "Health Psychology Report",
year = "2014",
number = "2",
pages = "123-131"
}

Cytowanie w formacie APA:
Steuden, S. and Anna Gamrowska(2014). Coping with everyday life hassles and the quality of life in the socially active older adults. Health Psychology Report, 2, 123-131.