Personality and disease-related appraisals in patients with vitiligo

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 14. Kongres Społeczeństwa Europejskiego dla Dermatologii i Psychiatrii.
Miejsce: Zaragoza, Hiszpania