Ocena rozprawy habilitacyjnej "Praca i rodzina konflikt czy synergia" oraz dorobku naukowego
[-]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Autor (twórca): Bogusława Lachowska
Nazwa jednostki: Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny, Instytut Psychologii KUL