Sense of Security and Personal Resilience and Health Locus of Control Among Elderly People (60-75)

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 9. Międzynarodowy Kongres Psychoterapii Kognitywnej
Współautorzy: Mącik D. Brudek P. Łysiak M.
Miejsce: Rumunia