20192018

 • Employer Branding Through Social Media: The Case of Largest Polish Companies
  [Employer branding za pośrednictwem mediów społecznościowych: przypadek największych polskich firm]
 • Employer Branding on the Web: an Empirical Study of the Selected Polish Companies
  [Employer Branding on the Web: badanie empiryczne wybranych polskich firm]
 • Employers' Requirements and Competencies of Candidates in the Area of Big Data
  [Wymogi pracodawców i kompetencje kandydatów w obszarze dużych zbiorów danych]
 • Academic Education and Professional Career of IT Specialists in Contemporary Enterprises
  [Edukacja akademicka i kariera zawodowa specjalistów IT we współczesnych przedsiębiorstwach]
 • Postgraduate Studies as a Form of Teachers' Competencies Development in ICT
  [Studia podyplomowe jako forma rozwoju kompetencji nauczycieli w ICT]

 • Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  2017  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Organizacja konferencji  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  1996


  Członkostwo w innej organizacji krajowej