2020

Prace dyplomowe
 • Wdrożenie koncepcji corporate wellness w organizacji na przykładzie publicznej placówki ochrony zdrowia
 • Implementacja grywalizacji w procesie adaptacji w Służbie Więziennej
 • Wpływ systemu motywowania pracowników na wizerunek pracodawcy na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Znaczenie zarządzania klimatem organizacyjnym na doświadczanie wypalenia zawodowego u pracowników
 • Motywacja pracowników w XXI wieku na przykładzie lubelskiej firmy produkcyjnej X
 • Podejście Agile w usprawnianiu procesów rekrutacji i selekcji na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Projekt edrożenia rozwiazań eliminujących wypalenie zawodowe nauczycieli
 • Satysfakcja zawodowa pracowników Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Projekt
 • Wpływ pracy zdalnej na zachowanie równowagi między aktywnością zawodową a życiem osobistym pracowników
 • Znaczenie rozmowy rekrutacyjnej w budowaniu wizerunku pracodawcy
 • Wypalenie zawodowe w pracy archiwistów w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie
 • Proces adaptacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa z sektora IT
 • Specyfika motywowania pracowników w małych przedsiębiorstwach na przykładzie monterów w branży odnawialnych źródeł energii
 • Narzędzia zewnętrznego employer brandingu i ich wpływ na postrzeganie firmy jako atrakcyjnego pracodawcy przez pokolenie Z
Prace licencjackie
 • Niematerialne narzędzia motywowania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej
 • Proces adaptacji nowych pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie firmy „Simplicity S.A. sp.k”
 • Rekrutacja i selekcja pracowników z pokolenia Z jako element employer brandingu
 • Kluczowe kompetencje menedżerskie w organizacjach międzykulturowych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw
 • Kompetencje pracowników w zakresie technik sprzedaży na przykładzie kadry call center firmy Play
 • Rozwój pracowników z pokolenia Z jako narzędzie motywowania do pracy