dr inż. Monika Wawer
adiunkt - Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: monika.wawer_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4970-4650