2022


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


2020

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejWygłoszenie referatu na konferencji

2017Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Recenzja naukowa w czasopiśmie
Stypendium finansowane z innych środków


Udział w zawarciu umowy z krajowym ośrodkiem naukowym


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowymKierownictwo złożonego projektu - organizacja krajowa


Kierownictwo złożonego projektu - organizacja międzynarodowa2016


2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyStypendium finansowane z innych środków


20142013Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego2012Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej
Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyRecenzja naukowa w czasopiśmie


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieWygłoszenie referatu na konferencji krajowejWspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym
Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2010


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN2008Inne działania w zakresie popularyzacji nauki