Relacje polsko-sowieckie w latach 1939-1943
[The Polish-Soviet relation 1939-1943]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: 100-lecie polskiej dyplomacji
Miejsce: Lublin