Nowy wiek XX.
[New XXth Century]

Kierownictwo złożonego projektu - organizacja krajowa

Nazwa jednostki: Instytut Pileckiego