Kapitulacja Rumunii w 1918 roku
[Capitulation of Romania 1918]

Recenzja artykułu naukowego