Polscy chadecy na emigracji 1945-1956
[Polish Christian Democrats in exile 1945-1956]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Nadzieje i rozczarowania. Środowiska katolików świeckich w POlsce 1945-1956
Miejsce: Szczecin