Rada Trzech
[The Council of Three]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Encyklopedia katolicka
Redaktorzy: Edward Gigilewicz
Tom: 16
Kolumny od-do: 1076-1077