• Dyrektor Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL (od 2021-09-01)