dr hab. Jarosław Rabiński prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jaroslaw.rabinski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9367-1142