2021

Prace magisterskie
 • Wyścig Pokoju w narracji polskiej propagandy w latach 1948-1989
 • Bitwa pod Cześnikami w kontekście działań wojennych w rejonie Zamościa we wrześniu 1939 roku
 • Straty wojenne w gminie Wojciechów podczas okupacji niemieckiej 1939 - 1944
 • Front Zachodni 1944-1945 jako tematyka gier komputerowych
 • Baron Roman Ungern von Sternberg jako uczestnik wojny domowej w Rosji po 1917 r. na Dalekim Wschodzie – prawda i mit
 • Rozwój urbanistyczny i przemysłowy Lublina w latach 1957-1961 w świetle "Kuriera Lubelskiego".
 • Wojenne straty materialne powiatu tomaszowskiego w latach 1939 - 1944

2020

Rozprawy doktorskie
 • “Sztandar Ludu” 1945-1948. Lubelskie pismo Polskiej Partii Robotniczej
Prace licencjackie
 • Życie obozowe w KL Lublin na podstawie wspomnień więżniów - lekarzy

2019

Prace licencjackie
 • Propaganda PRL wobec reprezentacji Polski w piłce nożnej.
 • Zarys dziejów parafii Korytnica Łaskarzewska: 1919-2018
 • Obraz Zachodu w wybranych polskich filmach fabularnych i dokumentalnych okresu PRL
 • Straty osobowe w powiecie tomaszowskim w latach 1939 – 1944
 • Jonia i Jonowie w "Dziejach" Herodota

2017

Prace magisterskie
 • Działalność społeczno-polityczna Andrzeja Micewskiego w latach 1945-1956
 • Polska Partia Robotnicza w powiecie puławskim w latach 1944-1948
 • Koncepcja "Wielkiej Polski" w publicystyce Grupy "Szańca" w latach 1939-1945
 • Działalność korporacji akademickich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1922-1939
 • Polscy Torysi. Anglo-Polish Conservative Society w latach 1967-1976
 • Służby pomocnicze sił lądowych Wojska Polskiego w świetle pisma "Bellona" z lat 1920-1939.