Score Settling: The "French Chapter" of Polish Politics in Exile during World War II

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Göttingen
Rok wydania: 2019
Tytuł publikacji: Political and Transitional Justice in Germany, Poland and the Soviet union from the 1930s to the 1950s
Redaktorzy: Magnus Brechtken, Władysław Bułhak, Jürgen Zarusky
Strony od-do: 123-139
Dostęp WWW: https://www.lehmanns.de/shop/recht-steuern/47929077-9783835335615-political-and-transitional-justice-in-germany-poland-and-the-soviet-union-from-the-1930s-to-the-1950s