Kwerenda archiwalna w Londynie
[Research (archive) in London]

Kierownictwo złożonego projektu - organizacja międzynarodowa

Nazwa jednostki: Polonia Aid Foundation Trust