Stypendium rzymskiej Fundacji margrabiny Umiastowskiej
[Research grant of Umiastowska Foundation in Rome]

Stypendium finansowane z innych środków