2021


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzja w przewodzie doktorskim


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN


2019

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Działalność odczytowa2017


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło słownikowe


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencjiCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Redakcja naczelna publikacji naukowej
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Stypendium w ramach programu ErasmusDziałalność odczytowa


Organizacja konkursów i olimpiad


2014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej
Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Stypendium w ramach programu Erasmus


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Organizacja konkursów i olimpiad


2013
Hasło encyklopedyczne


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym


2011Hasło encyklopedyczne


Wygłoszenie referatu na konferencji


2010


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2008

  • Towarzystwo Naukowe KUL

  • 2003


    Książka naukowa recenzowana


    1997