Metodologia i konteksty edytorstwa literatury poromantycznej
[***]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

Nazwa konferencji: Sympozjum Edytorstwo od-nowa? Metodologia i konteksty edytorstwa literatury poromantycznej
Miejsce: Zakład Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej na wydziale Polonistyki UW i Instytut Dokumentacji Studiów nad Literaturą Polską Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie