Dziecko w prozie Tadeusza Rittnera
[The Child in Tadeusz Rittner’s Prose]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Children Studies jako perspektywa interpretacyjna
Miejsce: Białystok