„Przyjaciele Hioba” Adama Asnyka
[****]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Biblia w dramacie polskim
Miejsce: Gdańsk