recenzja pracy doktorskiej mgra Piotra Dudzikowskiego
[reviewer of the doctoral thesis - mgr Piotr Dudzikowski]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): mgr Piotr Dudzikowski
Tytuł publikacji: Forma jest pustką czyli o wpływie filozofii Dalekiego Wchodu na sztukę Młodej Polski
Nazwa jednostki: KUL