Towrzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym