Zygmunt Gloger i Litwa [Zygmuntas Glogeras ir Lietuva]
[Zygmunt Gloger and Lithuania]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Wilno
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe. Monografia zbiorowa
Redaktorzy: Mirosław Dawlewicz, Irena Fedorowicz, Algis Kalėda
Strony od-do: 17-30
Słowa kluczowe: Zygmunt Gloger, literatura polska XIX/XX w., pozytywizm, Polska, Litwa