recenzent w przewodzie doktorskim - mgr Artur Malec
[reviewer of the doctoral thesis - mgr Artur Malec]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): mgr Artur Malec
Tytuł publikacji: Polskie dwory ziemiańskie w XIX wieku jako ośrodki kultury, nauki oraz patriotycznego i religijnego wychowania w świetle dziewiętnastowiecznej literatury pamiętnikarskiej