Dariusz Piechota
[***]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Dariusz Piechota
Tytuł publikacji: Świat mieszczan w prozie Michała Bałuckiego
Nazwa jednostki: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej