Panel w ramach Narodowego Kongresu Nauki (MNiSW)
[****]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Narodowy Kongres Nauki (MNiSW)
Miejsce: Toruń
Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu