Anna Wietecha
[***]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Anna Wietecha
Tytuł publikacji: Sięgnąć poza wzrok. Doświadczenia percepcyjne w krokich formach prozatorskich B. Prusa w kontekście poszukiwań twórców nowelistyki polskiej końca XIX w.
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski