2022

Prace magisterskie
 • Erazm Majewski - pisarz i popularyzator nauki
 • Policjanci i przestępcy. Bohaterowie współczesnej polskiej powieści kryminalnej. Wybrane kreacje

2021

Prace magisterskie
 • Motyw miniaturyzacji postaci w wybranych tekstach kultury
 • Dramat jednoaktowy Lucjana Rydla "Na marne" - próba edycji
 • Reportaże ks. Jerzego Szymika (Ameryka/Europa). Wybrane zagadnienia
 • Postać i twórczość Hanki Ordonówny we współczesnej kulturze polskiej
 • Julia Serkova. Osoba i dzieło
 • Praca z tekstem literackim w cyklu podręczników Małgorzaty Małyski "Przyjaciele z piórnika"
 • Reportaż w twórczości Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej i Marii Komornickiej. Wybrane zagadnienia

2020

Prace licencjackie
 • Funkcje przedmiotów magicznych w baśniach Hansa Christiana Andersena
 • Motyw XIX-wiecznej struktury miasta w twórczości Caleba Carra i Rhys Bowen
 • "Matka" Lucjana Rydla. Próba edycji
Prace magisterskie
 • Listy redaktora "Przeglądu Powszechnego" ks. Jana Pawelskiego do Elizy Orzeszkowej. Edycja

2019

Prace licencjackie
 • Szkice włoskie (Rzym, Florencja) Aleksandra Świętochowskiego – próba edycji
 • Książeczka Halusi Bronisławy Ostrowskiej - próba edycji
 • Listy Ludwika Jenikego i Wincentego Korotyńskiego do Elizy Orzeszkowej - próba edycji
 • Szkice włoskie Aleksandra Świętochowskiego - wybór. Próba edycji krytycznej
 • Kroniki Bolesława Prusa z 1905 roku opublikowane w "Gońcu Porannym" - próba edycji
 • Władysław Stanisław Reymont, Z pamiętnika - próba edycji
 • Józef Bohdan Dziekoński „Trupia głowa na biesiadzie. Fantazja z podania gminnego” – próba edycji