Adam Zadroga

2021

2020
2019
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2018
Artykuł w czasopiśmie


Redakcja naczelna publikacji naukowej


2017
2016


Kierownictwo realizowanego projektu finansowane funduszy UE


2015


2014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2013Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowejRecenzja naukowa w czasopiśmie


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Inne stypendium w ramach programu międzynarodowegoPrzyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyUdział w konferencji krajowej


Inne stypendium w ramach programu międzynarodowegoCzłonkostwo w krajowym zespole eksperckim


Nagroda wewnętrzna
2010Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyUdział w konferencji międzynarodowejCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2009Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

2008
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2006