Adam Zadroga

WYKSZTAŁCENIE:

 • Studia z teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (1998-2003); magisterium na podstawie pracy: Problematyka życia społecznego w spotkaniach naukowych Sekcji Teologów Moralistów Polskich w latach 1992-2001. Lublin 2003 (Promotor: O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk);
 • Studia z ekonomii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2001-2004); magisterium na podstawie pracy: Finansowanie edukacji podstawowej w Polsce po 1991 roku na przykładzie gminy Głusk. Lublin 2004 (Promotor: prof. dr hab. Zyta Gilowska);
 • Studia specjalistyczne z teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2003-2007); stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej na podstawie pracy: Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej. Lublin 2007 (Promotor: O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk; Recenzenci: Ks. prof. dr hab. P. Góralczyk, Ks. prof. dr hab. J. Gocko);
 • Podyplomowe studia z zakresu ICT, jęz. angielskiego oraz muzyki w UMCS Lublin (2005-2006);
 • Podyplomowe studia „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych” (Lubelska Szkoła Biznesu 2009).
 • Doktoranckie studia z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2011-2014)
 • Stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych (19.02.2019). Książka habilitacyjna pt. Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna wobec fundamentalnych założeń ekonomii głównego nurtu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Nauczyciel religii w szkołach podstawowych na terenie parafii Żabia Wola (2003-2008);
 • Doświadczenie naukowo-dydaktyczne:
  • Współpracownik Instytutu Teologii Moralnej KUL w r. akad. 2007/2008 (zajęcia zlecone);
  • Asystent Katedry Historii Teologii Moralnej w Instytucie Teologii Moralnej w r. akad. 2008/2009;
  • Adiunkt Katedry Historii Teologii Moralnej w Instytucie Teologii Moralnej w latach 2009-2012;
  • Adiunkt Katedry Życia Społecznego Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej (2012-2020)
  • Adiunkt Katedry Teologii Moralnej Społecznej (2020-)
 • Doświadczenie szkoleniowe:
  • Szkolenia w zakresie etyki biznesu
  • Szkolenia z etyki zawodowej w rachunkowości (współpraca ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce - Odział Lublin)
 • Doświadczenia zarządcze:
  • Fundacja Rozwoju KUL (Prezes Zarządu w 2013)
  • Fundacja im. Jacka Krawczyka (Członek Zarządu 2015-18; Zastępca Prezesa od 2019)
  • Fundacja Dobrego Samarytanina (Członek Zarządu 2017-2019)
  • Fundacja Potulicka (Prezes Zarządu od 1.10.2020)
 • Wybrane funkcje organizacyjne:
  • Członek Senackiej Komisji Administracyjno-Finansowej (2012-2020)
  • Członek Senackiej Podkomisji ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą (2012-2014)
  • Członek Komisji ds. Opracowania Strategii Rozwoju KUL w latach 2014-2020
  • Koordynator Lubelskiego Festiwalu Nauki (WT 2009-2010, 2012);
  • Sekretarz Rady Wydziału Teologii (2009-2010)
  • Kurator Samorządu Studentów Wydziału Teologii (2011-2016)
  • Sekretarz naczelny "Roczników Teologicznych" (2015-2016)
  • Redaktor "Roczników Teologicznych" ("Zeszyt Pracy Socjalnej") w 2018
  • Przewodniczący Kwalifikacyjnej Komisji Stypendialnej na Wydziale Teologii (2011-2016);
  • Koordynator Programu Erasmus+ na kierunku nauki o rodzinie (2012-2020)
  • Koordynator kierunku studiów: nauki o rodzinie; praca socjalna III r. (od 2020/2021)

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH:

 • etyka biznesu
 • przedsiębiorczość społeczna
 • katolicka myśl ekonomiczno-społeczna

STAŻE W ZAGRANICZNYCH OŚRODKACH NAUKOWYCH:

 • W 2010 r. staż naukowym w USA w The Acton Institute for the Study of Religion and Liberty (Grand Rapids, MI)
 • W 2012 r. staż naukowo-dydaktyczny na Słowacji w Katolickim Uniwersytecie w Ruzomberku; tematyka badawcza: „Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna a współczesna ekonomia”.
 • W 2013 r. staż naukowo-badawczy w USA, Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame (Notre Dame, IN)

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

 • Stowarzyszenie Teologów Moralistów (od 2008)
 • Towarzystwo Naukowe KUL (od 2010)
 • Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego (2010-2014)
 • Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej (od 2016)
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020 06:30