Adam Zadroga

Etyka biznesu
[Business Ethics]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Etyka. Cz. II: Filozoficzna etyka życia spełnionego
Redaktorzy: Stanisław Janeczek, Anna Starościc
Strony od-do: 161-180
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest ogólna charakterystyka etyki biznesu jako przedmiotu kształcenia i badania. Jest wiele szczegółowych problemów, które należałoby w związku z tym podjąć i choć pokrótce przedstawić najważniejsze stanowiska w tych kwestiach. W ramach tego opracowania zostaną podjęte następujące zagadnienia: (1) termin i definicja etyki biznesu; (2) kontekst powstania i zarys rozwoju etyki biznesu; (3) tożsamość metodologiczna etyki biznesu.
Słowa kluczowe: etyka, biznes, etyka biznesu