Adam Zadroga

Jakiej etyki potrzebuje ekonomia?
[What kind of ethics needs economics?]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: ETYKA i BIZNES w świetle encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji