Adam Zadroga

Methodological Premises of the Ethics of Social Entrepreneurship: From the Perspective of the Teachings of the Catholic Church

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Rocznik Teologii Katolickiej (ISSN: 1644-8855)
Rok wydania: 2017
Tom: 16
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 141-151
Streszczenie: Przedsiębiorczość społeczna poszukuje innowacyjnych rozwiązań takich kwestii społecznych, jak wykluczenie społeczne, ubóstwo czy bezrobocie. Jest to umiejętność łączenia celów gospodarczych i społecznych. Doceniając praktyczne aspekty tej formy działalności, nie należy jednocześnie zapominać, że dobra praktyka zawsze wymaga teoretycznego – w tym etycznego oraz aksjologicznego – pogłębienia. Autor artykułu stawia tezę o niezadowalający stanie wiedzy właśnie na temat etycznych i aksjologicznych uwarunkowań przedsiębiorczości społecznej. Jego zdaniem, ten aspekt badań jest zaniedbany, ze względu na błędne przekonanie, że jeśli jakaś działalność ma charakter społeczny, to jednocześnie oznacza to, że jest etycznie poprawna. W tym kontekście autor formułuje w niniejszym artykule metodologiczne przesłanki wypracowania koncepcji etyki przedsiębiorczości społecznej w perspektywie katolickiej nauki społecznej.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość społeczna, etyka normatywna, aksjologia, katolicka nauka społeczna
Dostęp WWW: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6218/1/RTK_16_1_2017_A_Zadroga_Methodological_Premises_of_the_Ethics_of_Social_Entrepreneurship.pdf
DOI: 10.15290/rtk.2017.16.1.09Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Adam Zadroga",
title = "Methodological Premises of the Ethics of Social Entrepreneurship: From the Perspective of the Teachings of the Catholic Church",
journal = "Rocznik Teologii Katolickiej",
year = "2017",
number = "1",
pages = "141-151"
}

Cytowanie w formacie APA:
Zadroga, A. (2017). Methodological Premises of the Ethics of Social Entrepreneurship: From the Perspective of the Teachings of the Catholic Church. Rocznik Teologii Katolickiej, 1, 141-151.