Adam Zadroga

2020

Prace magisterskie
 • Publiczne i społeczne formy wsparcia małżeństw i rodzin w sytuacji kryzysowej

2019

Prace magisterskie
 • Konferencja Grupy Rodzinnej jako innowacyjna metoda pracy socjalnej z rodziną
 • Polityka społeczna w Polsce w latach 2016-2018
 • Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem chorym na narkolepsję. Studium przypadku
 • Działalność podmiotów ekonomii społecznej na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

2018

Prace magisterskie
 • Wpływ innowacji społecznych stowarzyszenia "Bałt" na aktywizację środowiska lokalnego
 • Budowanie strategii marketingowej podmiotów ekonomii społecznej a wzrost konkurencyjności i współpraca międzysektorowa
 • Innowacyjne podmioty ekonomi społecznej w województwie lubelskim i wielkopolskim. Studium porównawcze
 • Wpływ koncepcji Design Thinking na rozwój innowacji społecznych
 • Aktywizacja artystyczna w placówce opiekuńczo-wychowawczej Stowarzyszenia "Rodzina" w Puławach
 • Innowacyjne formy aktywizacji rodzin na przykładzie Fundacji Aktywni Rodzice
 • Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez innowacyjne technologie komunikacyjne

2017

Prace magisterskie
 • Teologicznomoralna ocena prawa aborcyjnego na Białorusi w latach 1917-2017

2016

Prace licencjackie
 • Przedsiębiorczość społeczna na rzecz aktywizacji środowiska lokalnego na podstawie działalności wybranych podmiotów ekonomii społecznej
 • Działalność pozarządowa na rzecz dzieci na przykładzie inicjatywy społecznej "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"
 • Resocjalizacyjne znaczenie sportu wśród młodzieży
 • Spółdzielczość socjalna jako forma przedsiębiorczości społecznej na przykładzie Lubelskiej Spółdzielni Socjalnej „Koziołek”
 • Działalność pozarządowa na rzecz ochrony życia ludzkiego na przykładzie Fundacji "Pro - prawo do życia"
 • Działalność pozarządowa na rzecz osób z niepełnosprawnością na przykładzie Fundacji Jaśka Meli "Poza horyzonty"
 • Przedsiębiorczość społeczna na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"