Adam Zadroga

Koncepcja zintegrowanego poradnictwa specjalistycznego
[The Concept of Integrated Specialist Counseling]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kongres Polityki Społecznej
Współautorzy: Zaborowska Agnieszka
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej