Adam Zadroga

Social policy and social work for the benefit of the family

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Public health – social, educational and psychological
Miejsce: Lublin, KUL