Adam Zadroga

Sustainable development jako paradygmat rozwoju
[Sustainable Development as a Paradigm of Development]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Przestrzenie badawcze młodych naukowców: inspiracje, innowacje, wdrożenia
Strony od-do: 11-24
Streszczenie: Artykuł przedstawia genezę i ewolucję pojęcia sustainable development oraz zawiera wyjaśnienie głównych założeń idei zrównoważonego rozwoju . Autor uzasadnia tezę, że paradygmat rozwoju społeczno-gospodarczego oparty na idei sustainable development jest jedną z najpoważniejszych propozycji w ramach wielorakich prób określania kierunków współczesnego postępu ekonomicznego i społecznego świata, poszczególnych państw i regionów.