20232022

 • Sex differences in self-perceived employability and self-motivated strategies for learning in Polish first-year students
  [Różnice między płciami w postrzeganiu własnych szans na zatrudnienie i strategiach motywowania do nauki u polskich studentów pierwszego roku]

  [w:] PLoS One
 • Self-Perceived Employability Scale – Polish Adaptation
  [Skala Postrzegania Własnej Zatrudnialności]

  [w:] New Educational Review

 • Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego  2021  2020

  2019
  Staż finansowany ze środków UE


  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow  2018
  Kierownictwo realizowanego projektu finansowane funduszy UE  2017


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
  Nagroda wewnętrzna


  2016

  Stypendium w ramach programu Erasmus


  Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE


  Odznaczenie krajowe państwowe  2015


  Książka naukowa recenzowana


  Artykuł w wydawnictwie zbiorowym


  Stypendium w ramach programu Erasmus


  Staż finansowany ze środków krajowych


  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Stypendium w ramach programu Erasmus  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Stypendium w ramach programu Erasmus


  2012  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Wygłoszenie referatu na konferencji


  2011


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  2009


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej