Przekonania na temat procesu samoleczenia a czynniki ryzyka
[Beliefs about self-medication process and risk factors]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Zdrowie i Odporność psychiczna
Miejsce: Kraków