III ZJAZD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGII ORGANIZACJI
[III PSPO Conference]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin