Polimofriczna analiza temporalnej struktury decyzji
[Polymorphic analysis of decision temporal structure ]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2009
Tom: 1
Strony od-do: 71-77