Truth as a tool for conflict resolutions and a basis for dialogue

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Konflikt, dialog i kultura jedności
Współautorzy: dr Izabela Mamcarz
Miejsce: Lublin