Lubelski Uniwersytet Kompetencji II
[Lublin University of Competences II]

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

Nazwa jednostki: Europejski Fundusz Społeczny