Managing editor

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal for Mental Change. (ISSN: 1733-3911)