Stress and feeling of threat in the high-risk occupations

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 39th STAR CONFERENCESTRESS ANXIETY AND RESILIENCE
Współautorzy: Mamcarz Izabela
Miejsce: Lublin