Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz na mojej prywatnej stronie:

http://www.marekchmielewski.eu

 

Wybrane moje książki
(do pobrania w pdf):

 

Myśli niewypowiedziane. Wybór pomocy homiletycznych, Lublin 2002, ss. 298.

Z Chrystusem w świecie. Wypowiedzi Kościoła na temat instytutów świeckich, Lublin 2003, ss. 285.

Vademecum duchowości katolickiej. 101 pytań o życie duchowe, Lublin 2004, ss. 298.

Poradnik doktoranta Wydziału Teologii KUL, Lublin 2007, ss. 142.

Nauczycielka, katechetka i mistyk — Maria Szymanowska (1901-1983), „Polihymnia” Lublin 2008, ss. 188.

 

 

 

Wybrane moje artykuły 
(do pobrania w pdf):

 2009

 

Ratio — fides — caritas. Duchowa droga św. Edyty Stein, „Głos Karmelu” 2009, nr 1(25), s. 12-15.

Być człowiekiem wewnętrznym według Jana Pawła II, w: Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, red. S. Janeczek, W. Bajor, M. M. Maciołek, Lublin 2009, s. 87-102.

Ciało a duchowość. Zarys problematyki, „Ethos” 21(2008), nr 4, s. 47-57.

Laudacja, w: Ojciec Daniel-Ange, doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. B. Górka, Lublin 2009, s. 19-29.

Zaangażowanie patriotyczne św. Rafała Kalinowskiego, w: Św. Rafał Kalinowski — w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100-lecie śmierci (1907-2007). Materiały z sympozjum. Katolicki Uniwersytet Lubelski, 26 X 2007, red. S. Fudala, Kraków 2009, s. 33-51.

Duchowość teologa w świetle pism karmelitańskich Doktorów Kościoła, w: Mistyka w codzienności („Karmel żywy”, t. 12), red. J. W. Gogola, Kraków 2009, s. 109-122.

Maryja jako wzór życia w Duchu Świętym, w: Maryja Oblubienica Ducha Świętego, red. A. Gąsior, J. Królikowski, P. Łabuda, Tarnów 2009, s. 49-60.

Świętość w dziejach Kościoła. Zarys problematyki, w: Powołani do świętości, red. K. Lala, Katowice 2009, s. 26-44.

Doświadczenie mistyczne św. Pawła Apostoła jako źródło ewangelizacji, „Soter”. Journal of Religious Science (Kaunas) 31(59) 2009, s. 17-24.

Główne rysy duchowości instytutów świeckich, w: In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, red. K. Góźdź, t. 1, Lublin 2009, s. 847-856.

Mistyka maryjna. Kwestie metodologiczne, „Salvatoris Mater” 11(2009), nr 1, s. 21-31.

Geneza Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, w: Duchowość w Polsce, tom 11, red. M. Chmielewski, Lublin 2009, s. 39-52.

Duchowość paulinów w świetle najstarszych traktatów ascetycznych, „Studia Claromontana” 27(2009), s. 71-102.

Wymiana naukowa pomiędzy „Homo meditans” i „Soter”, „Soter”. Journal of Religious Science (Kaunas) 2009, nr 32, s. 7-13.

Odkryć „geniusz kobiety”. Synteza myśli Jana Pawła II na temat kobiety, w: Mulieris dignitas. Promieniowanie kobiecości, red. T. Paszkowska, Lublin 2009, s. 45-59.

Duchowość a życie duchowe w kontekście niepełnosprawności, w: II Kongres Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej, red. M. Mendyk i inni, Legnica 2009, s. 58-67.

Dlaczego Szkot?, „Lignum Vitae”. Rocznik Teologiczny WSD OO. Franciszkanów Łódź-Łagiewniki 10(2009), s. 427-431.

 

2010

Święci pragną świętości, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 2010, t. XXVIII/2, s. 3-11.

Lektura duchowa kapłana, w: Sztuka bycia księdzem. Poradnik, red. J. Augustyn, Kraków 2010, s. 195-202.

Bł. Marcelina Darowska wśród świadków miłości w „szkole” Jasnogórskiej Królowej, w: Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości. Dziś i jutro. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne, Jasna Góra 23-24 IV 2010, red. Z. S. Jabłoński, Jasna Góra-Częstochowa 2010, s. 262-279.

Duchowość w życiu i posłudze kapłanów, w: Byście świadczyli w godzinach próby, red. W. Janiga, Przemyśl 2010, s. 39-58.

Kapłańska spowiedź, w: Byście świadczyli w godzinach próby, red. W. Janiga, Przemyśl 2010, s. 121-144.

Maryja „świetlanym znakiem miłosierdzia” — Ostrobramska duchowość miłosierdzia, w: Oblicza miłosierdzia, red. E. Matulewicz (Radomska Biblioteka Teologiczna, 4), Warszawa 2010, s. 57-72.

Potrzeba metodologii w teologii duchowości, „Duchowość w Polsce” 12(2010), s. 29-39.

 

2011

 

Postawy duchowe osób towarzyszących porodowi w domu (w druku) 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2019 22:18