2021

2020
Książka popularyzująca naukęRedakcja naczelna czasopisma naukowego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej2018


Rozdział w książce popularnonaukowejOdznaczenie krajowe resortowe


Odznaczenie wewnętrzne


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowejCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2016
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Książka popularyzująca naukę
Organizacja konferencji krajowej

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2015


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Artykuł w wydawnictwie zbiorowym


Recenzja książki naukowej

Wygłoszenie referatu na konferencji2014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Rozdział w książce popularnonaukowej

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym
2013


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowymCzłonkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejCzłonkostwo w krajowym zespole eksperckim


Doktorat honoris causa zagraniczny


2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


Artykuł w czasopiśmieCzłonkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji książki lub wydawnictwa zbiorowego


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rozdział w książce


Artykuł w czasopiśmieRedakcja naczelna czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Recenzja w przewodzie doktorskim


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2009


Artykuł w czasopiśmie
Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


Udział w dyskusji panelowej na konferencji


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2008

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym


Usługi dydaktyczne za granicą


2007
Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego2006


Artykuł w wydawnictwie zbiorowym2005

 • Recenzent w przewodzie doktorskim


 • 2004


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym  Skrypt dydaktyczny

  2003  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW  2002


  Hasło w leksykonie  Członkostwo w innej organizacji krajowej  2001


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


  Redakcja naczelna publikacji naukowej  Odznaczenie krajowe państwowe


  1999  1998


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  1997  Hasło encyklopedyczne


  1995  1994  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  1993


  Rozdział w podręczniku akademickim