20222021

 • Mistyka bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911) • 2020
  Książka popularyzująca naukę  Redakcja naczelna czasopisma naukowego

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


  2019  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Organizacja konferencji krajowej  2018


  Rozdział w książce popularnonaukowej  Odznaczenie krajowe resortowe


  Odznaczenie wewnętrzne


  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2016
  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Książka popularyzująca naukę
  Organizacja konferencji krajowej

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2015


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
  Artykuł w wydawnictwie zbiorowym


  Recenzja książki naukowej

  Wygłoszenie referatu na konferencji  2014  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Rozdział w książce popularnonaukowej

  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym
  2013


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


  Doktorat honoris causa zagraniczny


  2012


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


  Artykuł w czasopiśmie  Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


  Sekretarz redakcji książki lub wydawnictwa zbiorowego


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Rozdział w książce


  Artykuł w czasopiśmie  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego  2010


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


  Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  Recenzja w przewodzie doktorskim


  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  2009


  Artykuł w czasopiśmie
  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2008

  Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym


  Usługi dydaktyczne za granicą


  2007
  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego  2006


  Artykuł w wydawnictwie zbiorowym  2005

 • Recenzent w przewodzie doktorskim


 • 2004


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym  Skrypt dydaktyczny

  2003  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN  2002


  Hasło w leksykonie  Członkostwo w innej organizacji krajowej  2001


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


  Redakcja naczelna publikacji naukowej  Odznaczenie krajowe państwowe


  1999  1998


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  1997  Hasło encyklopedyczne


  1995  1994  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  1993


  Rozdział w podręczniku akademickim